Vi på Reelab ser avfall som en viktig resurs! Genom materialåtervinning låter vi varorna leva vidare i nya produkter och skapar då en återvinning som gör nytta. Om plaståtervinningen blir mer cirkulär och värdet på återvunnen plast ökar kan vi minska eller till och med undvika de problem som plasten ställer till med i vår natur. 🌱
Effektiv materialåtervinning innebär minskad miljöpåverkan. Använder vi plasten på rätt sätt kan den vara Guld värd! ♻️🥇