Vi på Reelab ser avfall som en viktig resurs. Genom materialåtervinning låter vi varorna leva vidare i nya produkter och skapar en återvinning som gör stor nytta för miljön. Om plaståtervinningen blir mer cirkulär och värdet på återvunnen plast ökar kan vi minska eller till och med undvika de problem som plasten ställer till med i natur och hav när den hamnar utanför kretsloppet - Effektiv materialåtervinning innebär minskad miljöpåverkan. Med rätt metoder kan plasten återvinnas upp till sju gånger! 🌱👊