För oss handlar det om så mycket mer än bara plast.
Vi ser möjligheten i varor som konsumenten inte längre behöver. Återvinning efter konsument är en miljömässigt hållbar lösning för återanvändning av varor som annars skulle kastas bort. Vi tar till vara på redan befintliga resurser och förser er med ett grönare alternativ istället för jungfruligt material. 🌱♻️

Där andra ser skräp ser vi guld!