Hur skulle din produkt se ut i plast från återvinning?♻️
Troligtvis likadan 🙂
Reelab levererar 100% återvunnen plast. Testa!

För mer information, kontakta våra säljare 👇🤗
Emma Nilsson
| emma.nilsson@reelab.com | +46 371 58 04 96
.
Kristin Nilsson
|kristin.nilsson@reelab.com | +46 371 58 04 92