Varför nedvärderar vi fortfarande plasten? Utan att nämna vilka åtgärder som bör vidtas för att få människor att slänga sitt skräp i soporna istället för på marken! Frågan vi alla bör ställa oss är "hur många 100 kr-sedlar hittar du slängda i naturen?" Svaret är uppenbarligen inga! Vi människor VÄLJER att inte kasta bort dem på grund av dess värde. Nedskräpning är en medveten handling, och vi bör koncentrera oss på hur vi kan förändra detta beteende, snarare än att skuldbelägga själva plasten. Skräp har i dagsläget inget värde för konsumenterna. Gör vi det värdefullt kommer dem förhoppningsvis inte att kastas bort.

 

reelab recyckledplastic lovemeagain sustanability plasticpollution