Ökad plaståtervinning skulle innebära stora vinster för vår planet. När dina plastförpackningar återvinns behövs mindre råolja vid tillverkningen av nya produkter jämfört med användning av virgin material. Om alla svenska hushåll skulle återvinna en extra plastförpackning i månaden hade koldioxidutsläppen kunnat minska med 3600 ton per år. Det motsvarar utsläpp från ca 1200 bensindrivna bilar, eller oljeuppvärmning av 675 medelstora villor. 🌱