Vi finns här för er!
Reelab erbjuder marknaden ett brett utbud av material som PP, PE, ABS och PS. Vi tillhandahåller material från olika källor som Post-Consumer Recycled (PCR), Post Industrial Recycled (PIR), Waste Electrical & Electronic Equipment (WEEE).

 

För mer information kontakta våra säljare! 👇🤗♻️
.
Emma Nilsson
| emma.nilsson@reelab.com | +46 371 58 04 96
.
Kristin Nilsson
| kristin.nilsson@reelab.com | +46 371 58 04 92
.
#reelab #recycledplastic #regranulat #plasticmaterial #plastic #recycle #plast #sustainability