Love me again.

Varje år hamnar miljontals ton plast i haven och skadar både växt- och djurlivet. Men egentligen är det inte plasten i sig som är den stora miljöboven, utan vårt sätt att hantera den. Därför måste vi bli bättre på att ta tillvara på den plast som produceras, både för att spara på energi och minska påverkan på miljön.
Visste du till exempel att det går att återvinna plasten i en schampoflaska upp till 10 gånger!
Använder vi plasten på rätt sätt kan den vara guld värd.Every year, millions of tons of plastic end up in the seas, damaging both plant- and animal life. But really, it’s not the plastic itself that cause the environmental problem, it’s our way of handling it. Therefor, we must become bettet at utilizing the plastic that is produced, both to save energy and reduce the impact of the environment.
Did you know, for example that the plastic in a shampoo bottle can be recycled up to 10 times!
If we use the plastic correctly, it can be worth gold.