I princip all elektronisk utrustning innehåller någon form av plast, dock alltför låg andel återvunnen plast. Idag återvinns endast drygt 10% av plasten i bland annat TV-apparater, kylskåp, datorer och smartphones.
Genom att använda återvunnen plast från konsumentledet i sammansättningen av elektroniska produkter kan vi minska den negativa miljöpåverkan.
Visste du till exempel att det går åt upp till 80 % mindre energiåtgång vid användning av återvunnen plast i jämförelse med att använda nyproducerad?