Plast är på många sätt ett unikt material tack vare sin lätthet och mekaniska styrka. Därför är det också ett utmärkt förpackningsmaterial och är svårt att ersätta. Plast ger lättare produkter. Lättare lastbilar för samma mängd produkt innebär lägre energiåtgång, transportkostnader och minskar utsläpp av CO2. 🌱

#reelab # plastic #recycledplastic